အမေကိုချစ်သော သားသမီးတိုင်းအတွက် မေမေဂျယ်လီ

စားသုံးသူများအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော ထုတ်ကုန်များကိုသာ ထုတ်လုပ်သွားသည်။

အသေးစိတ်ထုတ်ကုန်များကိုကြည့်ရှုလိုလျှင်


နှိပ်ပါ

ရည်ရွယ်ချက်

 ကျွနု်ပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် စားသုံးသူများအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော ထုတ်ကုန်များကိုသာ ထုတ်လုပ်သွားပါမည်။
ကျွနု်ပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် ဝန်ထမ်းများ၏လူနေမှုဘဝ တိုးတက်မြင့်မားရန် အခြေခံပါသည်။

လုပ်ဆောင်ချက်

စီးပွားရေးကိုတိုးတက်အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားပြီး ရရှိလာသောအကျိုးအမြတ်များကို အများအကျိုး (ပရဟိတ) အတွက် ရာနှုန်းပြည့် (၁၀၀%) လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။